Bustadkompleks sentralt i Sogndal.

Byggetrinn 1 har 36 husvære i varierande storleik, fordelt på 2 hus i 4-6 etasjar og med all parkering under terreng. Ferdigstilt 2008.
Byggetrinn 2 med 15 husvære ferdigstilt 2012.

Tiltakshavar Via Eigedom as.