Sjukeheim med 2 avdelingar med 8 bueiningar i kvar,
og fellesfunksjonar i eit midtbygg.
Byggetrinn 1 har ein avdeling og fellesfunksjonar.
Planløysingane i avdelingane og hagen er tilrettelagt med særleg tanke på demente.
Ferdigstilt i 2005.

Tiltakshavar Målselv kommune.