Fullrenovering av innandørs badeanlegg frå 1970.
25 m basseng og 5 m stupetårn.
Utført i 2000.

Tiltakshavar Årdal kommune.