Einebustad i Sogndal, tilbygg og ombygging eksisterande.

Planlagt oppstart 2018.