Brøytestasjon på Borlaug i Lærdal.
Ferdigstilt 2014.

Tiltakshavar Vegvesenet.