Bustadprosjekt i Sogndal Kommune.

Fire einebustader, under oppføring 2016-2017.