Tilbygg og renovering eksisterande bustad
i Øvre Årdal.

Ferdigstil i 2002.