Einebustad i Årdalstangen, tilbygg til eksisterande.

Ferdigstilt 2015.