Ein strategisk kommunedelplan for utvikling av Førde sentrum. Eit plandokument som byggjer på delrapportane Analysedokument (01.11.2001), Hovudutfordringsdokument (02.04.2002) og Byutvikling i Førde – Parkering og trafikk (17.11.2003). Plandokumentet definerar sentrum i Førde og trekker opp retningslinjer og krav til planlegging for vidare utvikling av Førde sentrum. Prosjektet avslutta i 2004.

Oppdragsgivar Førde kommune.