Difi, Leikanger. Tilbygg og ombygging eksisterande.
Ca. 3000 m2.
Ferdigstilt 2014.

Byggherre Statsbygg. Totalentreprenør Sogn og Fjordane.