Produksjonsanlegg for dører.
Industrianlegg plassert i sentrums- og bustadområde på
Årdalstangen, med dei krav ei slik lokalisering stiller til arkitektonisk utforming.
Totalareal ca. 8 000 m2.
Ferdigstilt 2007.

Tiltakshavar SIVA.