Ein fireavdelingsbarnehage i 2 høgder (ca 700 m2) med administrasjon/ fellesareal
i midtbygget som alle avdelingane knytar seg til.
Bygningen utnyttar høgdeskilnaden på tomta,
og har løyst krava til dagsljos også i 1.høgda sjølv med ein yttervegg under bakkenivå.
Barnehagen stod ferdig i 2002.

Tiltakshavar Årdal kommune.