«Elisebygget»

6 husvære i 3. etasje i bygg i Lærdal sentrum.
Forretningar og helsesenter i underliggjande etasjar.
Ferdig 1999.

Tiltakshavar Molde Eigedom as.