Bustadprosjekt under planlegging i 2012.
6 stk 3-roms husvære.

Ikkje realisert.