Skulebygg oppført i fleire byggetrinn på 1950 og 1960 talet,
ca 4200 m2 med ombygging, rehabilitering og tilbygg.
Areala er i 2 omgangar heilt ombygde og moderniserte der målet har vore å tilpassa
eksisterande skule til nyare pedagogikk og lærarplanar.
Ombygging og rehabilitering var ferdig i 2003 og 2009.

Tiltakshavar Årdal kommune.