Detaljprosjekt scene på Festplassen, Førde Kommune.

Førebels ikkje realisert.