Ca 4000 m2 med dyreopphald for kyr, gris, høns,
hest og sau, samt flytting av revegardar og
rom for tilberedning av reveskinn.
Alle lagar funksjonar som fôr og gjødsel, samt kjøken for
tilberedning av råvarer knytt til landbruket.
Store utfordringar i høve til skilje mellom dyreslag og
inn- og utslusing av folk.
Rom og funksjonsprogram for Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Totalentreprise med Åsen og Øvrelid AS som entreprenør.
Ferdig i 2006.

Tiltakshavar Sogn og Fjordane fylkeskommune.