Bygg i 3. etasjar i Lærdal sentrum.
Forretningar på gateplan.
Helsesenter og bustader i overliggjande etasjar.
Ferdig 1999.

Tiltakshavar Molde Eigedom as.