Gangbru over vik i elva Jølstra i Førde sentrum.
Knytar parkområde (Festplassen) nærare sentrum og inngår
som viktig del av gangvegar langs Jølstra.
Høgdeskilnad vert teken opp av brua og det er ein
føresetnad at delar av brua vil kunne bli overfløymd.
Brua stod ferdig i 2009.

Tiltakshavar Førde kommune.