Renovering og nytt fasadeuttrykk på eksisterande bygg
i friluftsbadet i Øvre Årdal.

Tiltakshavar Årdal kommune.