Stor barnehage for 108 born/ 5 avdelingar/ basar.
Planløysing med stor fleksibiltet i høve til drift og sambruk,
samt fleire fellesrom med tilrettelagte funksjonar.
I drift frå nyttår 2012.

Tiltakshavar Luster kommune.