Kombinert forretnings- og bustadbygg i Førde sentrum.
Ca 1510 m2 med parkering i kjellar.
Parkeringskjellar er i saman med naboeigedom.
9 husvære med 3 – 4 rom i varierande storleik
( 57 m2 – 147 m2).  Ferdig 2012.

Tiltakshavar Åsen og Øvrelid AS.