Kombinert forretnings- og bustadbygg i Førde sentrum.
Ca 2100 m2 med parkering i kjellar.
Parkeringskjellar er i saman med naboeigedom.
13 husvære med 2 – 4 rom i varierande storleik
( 55 m2 – 123 m2).   Ferdig 2009.

Tiltakshavar Åsen og Øvrelid AS.