Barnehage med 2 avdelingar og fellesareal opprinneleg
planlagt for familiebarnehage i Øvre Årdal.
Prosjekt gjennomført etter arkitektkonkurranse.
Utomhusanlegg utført i samarbeid med landskapsarkitekt
Siri Benjaminsen.
Ferdigstilt i 1995. Påbygd 2009.

Tiltakshavar Årdal kommune.