Utviding og ombygging av tidlegare lager/ verkstadbygg
til bedrift for tilrettelagt arbeid, attføring, vaksenopplæring o.a.
Skiltproduksjon, mekanisk avdeling, systove, glasavdeling,
vaskeri, rom for teoretisk undervisning, administrasjon og personalrom.

Tiltakshavar Indre Sogn ASVO as.