Bustadkompleks og treningssenter sentralt i Øvre Årdal.
3 hus i 3-4 etasjar med totalt 23 husvære.
Underjordisk garasje og treningssenter vendt ut mot stadion.
Bustader ferdig 2009. Treningssenter 2010.

Tiltakshavar JDV 2 AS.