Opprinneleg bygg frå 1955.
Diverse ombyggingar, renovering og tilbygg i fleire trinn.
Tilbygg med lobby, bar og restaurant ferdig 2000.
Tilbygg med kafé og pub ferdig 2008.

Tiltakshavar Klingenberg Hotell as.