Ombygging og rehabilitering av eksisterande anlegg,
samt nybygg for demensavdeling med 8 plassar.

Tiltakshavar Lærdal kommune.