Ombygging og totalrenovering av 1-10 skule frå 1965.
Utført programmeringsarbeid og full prosjektering.
Trinnvis utbygging med skule i full drift.
Ferdigstilt 3. trinn vinter 2010.

Tiltakshavar Lærdal kommune.