Stor barnehage for 108 born/ 6 avdelingar/ basar,
tilrettelagt for utviding til 144 plassar.
Planløysing med stor fleksibiltet i høve til drift og sambruk,
samt fellesrom med tilrettelagte funksjonar.
I drift frå haust 2012.

Tiltakshavar Jølster kommune.