Melås etablerte i 2013 ny administrasjon og avdeling i Øvre Årdal.
Ombygging, renovering av eksisterande ATS. Ferdigstilt i 2014.

Tiltakshavar Melås as.