Produksjonsanlegg for silisiumplater til solcelleindustrien.
Trang situasjon, kompleks funksjon og industrianlegg
i sentrumsnært område. Ca. 18 000 m2.
Ferdigstilt 2008.

Tiltakshavar SIVA.