Oksid blir transportert med tankbil frå Årdalstangen til Øvre Årdal.
Tøming og vidaretransport i røyranlegg til store siloar skjer i gjennomkøyringsgarasje.
Ferdig 2003.

Tiltakshavar Hydro Aluminium.