5 omsorgsbustader med fellesareal, i ein etasje.
Livsløpstandard og Husbankfinansiert.
Ferdigstilt 2005.

Tiltakshavar Lærdal kommune.