Eit ca 28 daa stort område sentralt i Førde sentrum regulert for å legge til rette for utbygging av ikkje bygde areal og areal med veldig låg utnytting. Trafikk i og omkring område er ein vesentleg utfordring. Grundig dialog med grunneigarar og relativt store konfliktar. Plan utarbeidd i 2 alternativ. Prosjektert i 2007.

Oppdragsgivar Førde kommune.