Hyttetun med einingar for utleige, samt servicebygg/
fellesanlegg for camping og arrangement.
Prosjektet er under vidareutvikling. I drift frå 2008.

Tiltakshavar Jarle Selseng.