I samarbeid med Landskapsarkitekt Valborg Leivestad as.
Ferdigstilt 1998.

Tiltakshavar Leikanger kommune.