Utviding og oppgradering av eldre modulbygg
i Sogndal sentrum. 2 avdelingar og fellesareal.
Ferdigstilt 2003.

Tiltakshavar SISOF (Studentsamskipnaden i Sogn og Fj.)