Sogn Jord- og hagbrukkskule i Aurland Kommune, under oppbygging 2016-2017.

Eit ekstraordinært vedlikehaldsarbeid som omfattar renovering av eksisterande bygningsmasse og eit nytt tilbygg.

 

Ferdigstilt 2017.