3 hus i 2 etasjar, med til saman 6 omsorgsbustader.
Husværa i 2. etasje har inngang frå bru i skråning.
Alle husvære har livsløpstandard og er Husbankfinansiert.
Ferdig 1998.

Tiltakshavar Årdal Boligbyggelag.