Ombygging og trinnvis renovering av 1-10 skule, eldste del frå 1955.
Utført programmeringsarbeid og full prosjektering.
Trinnvis utbygging med skule i full drift.
Ferdigstilt 1. trinn 2004.

Tiltakshavar Årdal kommune.